O firmieTaborOfertaCertyfikatyKontakt

Firma posiada wszystkie certyfikaty zezwalające na prowadzenie działalności transportowej. Ponadto od stycznia 2008 wprowadzono system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000. System obejmuje przewóz artykułów spożywczych, w każdych warunkach oraz określa wszelkie zagrożenia i sposób ich zapobiegania oraz kontroli

W 2012 roku firma certyfikowała System bezpieczeństwa. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wszyscy pracownicy firmy są przeszkoleni w zakresie działania Systemu. Kontrolę systemu przeprowadza wg zaplanowanych spotkań audytowych audytor wiodący i audytorzy wewnętrzni. Nasz sprawnie działający System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 jest gwarancją usług na wysokim poziomie.